istanbul logo tasarım firmaları

Logo nedir? Lügat manaı olarak hamur alınlığı dilimizde amblem olan, bir hizmetin, faaliyetin, organizasyonun yapkaloriı, manaını, karakterini sembolize fail şekillerdir. Bir logo tasarımı anlamsal olarak hizmetletmenin yahut organizasyonun sütun olarak yaptığı hizmeti sembolize edebileceği üzere, markanın kendi manaı ile de sembolleştirilebilir, ayrıca bazı çalışmalarda kavramlar soyutlaştırılarak farklı bağırsakerik ve anlamlara sahip olabilir. Sorusu sorulduğunda lügat […]